Terms and conditions of purchase

 1. GENERAL PROVISIONS.

1.1. These Rules of Purchase and Sale of Goods (hereinafter - the Rules) are a legal document binding on the Parties, which establishes the rights, obligations and responsibilities of the Buyer and the Seller when the Buyer purchases the goods in the e-shop.

1.2. The seller reserves the right to change, amend or supplement the rules at any time, taking into account the requirements established by law. The buyer is informed on the e-shop website. When shopping in the e-shop, the Rules apply at the time of placing the order.

1.3. You have the right to buy in the e-shop:

1.3.1. able-bodied natural persons, i.e. persons who have reached the age of majority and whose capacity is not restricted by court order;

1.3.2. minors between the ages of 14 and 18 only with the consent of their parents or guardians, unless they are self-employed;

1.3.3. legal entities;

1.3.4. authorized representatives of all the above persons.

1.4. When approving the rules, the seller also guarantees that in accordance with 1.3. point, the Buyer has the right to purchase goods in the e-shop.

1.5. The agreement between the Buyer and the Seller is considered concluded from the moment when the Buyer has formed a shopping cart in the e-shop, indicated the delivery address, selected the payment method and read the Seller's rules, click the "Pay" button (see item 5 "Ordering goods, prices, payment procedure , terms ”).

1.6. Every contract concluded between the Buyer and the Seller is stored in the e-shop.

 1. PROTECTION OF PERSONAL DATA.

2.1. The buyer can order goods in the e-shop:

2.1.1. when registering in this e-shop - by entering the data requested in the registration;

2.1.2. without registering in this e-shop.

2.2. When ordering goods in the manner provided for in Clause 2.1 of the Rules, the Buyer must indicate the Buyer's personal data necessary for the proper execution of the order: name, surname, delivery address, telephone number and e-mail address in the relevant information fields provided by the Seller.

2.3. By approving these rules, the Buyer agrees that the Buyer's personal data provided in Clause 2.2 will be processed for the purposes of selling goods and services in the e-shop, analysis of the Seller's activities and direct marketing.

2.4. By agreeing to the processing of the Buyer's personal data for the purpose of selling goods and services in the Seller's e-shop, the Buyer also agrees to send information messages to the e-mail address and telephone number provided by the Buyer necessary to complete the order.

2.5. By registering in the e-shop and ordering goods, the buyer undertakes to store and not disclose login details to anyone.

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BUYER.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus .

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SELLER.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 1. ORDERING GOODS, PRICES, PAYMENT PROCEDURE, TERMS.

5.1. In the e-shop Buyer can buy around the clock, 7 days a week.

5.2. The Agreement enters into force from the moment when the Buyer clicks the "Pay" button, and upon receipt of the order, the Seller confirms it - sends a confirmation letter by e-mail specified by the Buyer.

5.3. The prices of the goods in the e-shop and the formed order are indicated in euros, including VAT.

5.4. The buyer pays for the goods in one of the following ways:

5.4.1. Payment via e-banking is a prepayment using the e-banking system used by the Buyer. In order to use this form of payment, the buyer must have signed an e-banking agreement with one of the following banks: SEB Bank; AB Swedbank; „Luminor | DNB Bank; "Bank of Siauliai; Citadel Bank; Danske Bank; Paysera; PayPal. The Buyer transfers the money to the current account of the e-shop. The responsibility for data security in this case lies with the respective bank, as all monetary transactions take place in the bank's e-banking system.

5.5. The buyer undertakes to pay for the goods immediately. Only after receiving the payment for the goods, the formation of the parcel of goods begins and the term of delivery of the goods begins to count.

 1. DELIVERY OF GOODS.

6.1. The buyer, having chosen the delivery service at the time of ordering, undertakes to indicate the exact place of delivery of the goods.

6.2. The Goods are delivered by the Seller or the Seller's authorized representative.

6.3. The Seller manufactures and sends the goods to the address specified by the Buyer within 7 working days from the receipt of payment.

6.3.1. The ordered goods are sent by Lithuanian Post, Omniva and LP Express post machines.

6.3.2. After sending the parcel, the buyer receives an e-mail with the number of the registered parcel, according to which he can monitor the location of the parcel and the delivery status on the websites www.post.lt, www.omniva.lt, www.lpexpress.lt, respectively.

* Shipments are delivered within 2-4 working days. The delivery time given is indicative and not guaranteed. In each case, it depends on the delivery city / area, postal code.

6.3.3. Orders placed on weekends or during public holidays will start on the first working day after the holidays.

6.4. These terms are preliminary and do not apply in cases when the Seller does not have the required goods in stock and the Buyer is informed about the lack of the ordered goods. At the same time, the Buyer agrees that in exceptional cases the delivery of goods may be delayed due to unforeseen circumstances beyond the control of the Seller. In this case, the Seller undertakes to contact the Buyer immediately and agree on the terms of delivery.

6.5. In all cases, the Seller is released from liability for violation of the terms of delivery of goods, if the goods are not delivered to the Buyer or are not delivered on time due to the fault of the Buyer or due to circumstances beyond the Seller's control.

6.6. The Buyer must in all cases immediately inform the Seller if the consignment is presented in crushed or otherwise damaged packaging, if the consignment contains unsolicited goods or their incorrect quantity, incomplete goods.

 1. QUALITY OF GOODS.

7.1. The details of each item sold in the e-store are aggregated in the item description next to each item.

7.2. The Seller is not responsible for the fact that the goods in the e-store may not match the actual size, shapes and colors of the goods due to the characteristics of the monitor used by the Buyer.

7.3. The seller provides a quality guarantee for a certain period of time for certain types of goods, the specific term and other conditions of which are specified in the descriptions of such goods.

7.4. If the seller does not provide a quality guarantee for certain types of goods, the guarantee provided by the relevant legislation is valid.

 1. RETURN AND EXCHANGE OF GOODS.

8.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo – pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.

8.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

8.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui – (www.sabospagalveles.lt / Sabina Gintautė, el.paštas sabospagalveles@gmail.com) pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku).

8.4. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Grąžinant prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis, taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

8.5. Prekės negali būti grąžinamos, jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

8.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiais atvejais:

8.6.1 jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

8.6.2. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

8.6.3. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

8.7. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Kliento įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

8.8. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

8.9. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.

8.10. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 8.4-8.5 punktai.

 1. LIABILITY OF BUYER AND SELLER.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 1. MARKETING AND INFORMATION.

10.1. The seller can initiate various promotions in the e-shop at his / her own discretion.

10.2. The seller has the right to unilaterally, without separate notice, change the terms of the shares, as well as cancel them. Any change or cancellation of the terms and conditions of the shares is only valid in advance, i.e. from the moment of their performance.

10.3. The Seller shall send all notices by the means of communication specified in the Buyer's registration form.

10.4. The Buyer shall send all notices and questions to the telephone numbers and e-mail addresses specified in the "Contacts" section of the Seller's e-shop.

10.5. The Seller shall not be liable if the Buyer does not receive the sent information or confirmation messages due to internet network, e-mail service provider network failures.

 1. FINAL PROVISIONS.

11.1. These Rules of Purchase and Sale of Goods have been drawn up in accordance with the laws and legal acts of the Republic of Lithuania.

11.2. All disagreements arising from the implementation of these Rules shall be resolved through negotiations. If no agreement is reached, disputes shall be settled in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.